İletişim: 444 35 78

İşyeri Hekimliği

Kalite Akademi olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimiz, eğitim kalitemiz, uzman eğitmen kadromuzla, ismimize yakışan kalitemizle, siz değerli hekimlerimizin çalışma saatlerini düşünerek programlar planlıyoruz. İşyeri Hekimliği eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre yapılmakta olup, ilk kez belge alacaklar için; “İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi”,sertifikasının süresi dolanlar için ise “İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi” olarak iki başlık altında toplanmaktadır.

Eğitim Detayı

İşyeri Hekimliği temel eğitim programlarının içeriği;

  • Yüz yüze
  • Uzaktan
  • Uygulama

olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur.

Yasal düzenlemelere göre teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Eğitimlerin teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı ise 40 saatten az olamaz. Teorik eğitim en fazla yarısı uzaktan eğitim olarak verilebilir. Teorik eğitimlerin yarısının (90 Saat) uzaktan eğitim metodu ile yapılması halinde, öncelikle 90 saatlik bu eğitimin tamamlanması, ardından yüz yüze eğitimin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimi tamamlamayan katılımcılar yüz yüze eğitime başlayamazlar.