Sertifika Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı

İşverenlerin 6331 sayılı yasa çerçevesinde tüm çalışanlarına aldırmakla yükümlü olduğu eğitimdir, bu yükümlülük altında olduğu çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini vermek zorundadır.

Eğitim Detayı

Çalışanların İSG Eğitimi ÇSGB’nın 28648 sayılı “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” usul ve esaslarına göre yapılmaktadır. Çalışanların Temel İSG eğitimi çalıştıkları kurumun/işletmenin tehlike sınıflarına göre değişmekte olup en az şu şekilde;
  • Az tehlikeli işyerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,
  • Tehlikeli işyerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde ise yılda bir 16 saat

tekrarlanma zorunluluğu vardır.